Ficinus Marsilius [GLEIC]

 

Ficinus Marsilius, włoski lekarz, filozof i astrolog (1433–1499). Wykła­dał filozofję platońską w akademji florenckiej, był kanonikiem kate­dralnym we Florencji, napisał m. i. dzieło astrologiczno-dietetyczne p. t. „De vita coelitus comparanda” (1489), oraz rozprawę astrolo­giczną p. t. „De stella magorum”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 26.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic