"Z dziedziny myśli: studja filozoficzne 1888-1899"

 

Z dziedziny myśli. Studja filozoficzne 1888–1899, publikacja Wincentego Lutosławskiego wydana w Warszawie w 1900 r. nakładem W.L. Anczyc i Spółka, ss. 341.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Lutosławski W., 1900, Z dziedziny myśli. Studja filozoficzne 1888–1899, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: inspiracje filozofią ezoteryczną, dusza, mesjanizm