"Zasadnicze podstawy nowego ustroju społeczeństwa i państwa"

 

Zasadnicze podstawy nowego ustroju społeczeństwa i państwa publikacja Rudolfa Steinera w autoryzowanym przekładzie z niemieckiego Jadwigi Siedleckiej i Tadeusza Witkowskiego, wydana w Warszawie w 1927 r. nakładem Gebethnera i Wolffa, ss. 150.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Steiner R., 1927, Zasadnicze podstawy nowego ustroju społeczeństwa i państwa, przeł. J. Siedlecka, T. Witkowski, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Steiner, antropozofia, trójpodział antropozoficzny