"Zarys religji naukowej. Wstęp do Wrońskiego, filozofa i reformatora"

 

Zarys religji naukowej. Wstęp do Wrońskiego, filozofa i reformatora autorstwa Christiana Cherfilsaw przekładzie z francuskiego Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego z przedmową Paulina Chomicza. Publikację wydano w Warszawie w 1928 r. w serii „Prace Instytutu Mesjanistycznego w Warszawie” nakładem Księgarni F. Hoesicka, ss 256.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: Cherfils Ch., 1928, Zarys religji naukowej. Wstęp do Wrońskiego, filozofa i reformatora, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Hoene-Wroński, mesjanizm, Tarło-Maziński, Jastrzębiec-Kozłowski, Instytut Mesjanistyczny w Warszawie