"Yoga: tajemna wiedza Indyi"

 

Yoga: tajemna wiedza Indyi, Wiedenmann Jean Baptiste (1877–?), Wydawnictwo „Kultura i Sztuka” Herman Stachel, Lwów, drukarnia Zygmunta Jelenia w Tarnowie, 1911, 120 stron, dostępne on-line na portalu Polona: https://polona.pl/item/yoga-tajemna-wiedza-indyi,MTg4MDQ2OTU/0/#item. Wydanie 2. przejrzane i uzupełnione: Biblioteka Wiedzy Ogólnej, Lwów, drukiem Zakładów Przemysłowych Drukarskich Spółki „Prasa” we Lwowie, 1912, 113 stron, dostępne on-line na portalu Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej: http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/docmetadata?id=27062&from=pubindex&dirids=43&lp=2572. Przekład Stanisława Womeli (1873–1911) na podstawie Yoga. Das indische Geheimwissen (brak danych). Książka jest wprowadzeniem do jogi definiowanej jako „wiedza o duszy”, która jest możliwa do zdobycia pod warunkiem zapanowania nad myślą. Umiejętność ta – i na tym koncentruje się autor opracowania – przynosi praktyczne korzyści takie, jak zdrowie, panowanie nad emocjami, dystans do rzeczywistości, a także moce nadnaturalne np. wpływanie na własny los, wysyłanie ciała eterycznego, jasnowidzenie czy panowanie nad materią. Brak kontroli nad myślą jest z kolei traktowany jako bezpośrednia przyczyna niemożności odkrycia i wzmacniania „boskiego ducha” w człowieku. Autor porównuje jogę do dyscyplin ascetycznych podejmowanych przez ascetów chrześcijańskich, praktyk alchemicznych, wskazuje też podobieństwa pomiędzy ideami Paracelsusa a filozofią jogi. Wiele miejsca poświęcono także hipnozie w relacji do stanów osiąganych przez joginów.  Przedstawiona tu wizja jogi ma charakter wybitnie eklektyczny – łączy watki teozoficzne, alchemiczne, magiczne, mesmerystyczne.

Spis treści: 1. Yoga i tajemna wiedza oddechu; 2. Jak rozwija się wolę i zdobywa się potęgę koncentracyi myśli? Praktyczne zastosowanie sił woli i myśli w życiu codziennem i wpływ ich na człowieka i na świat; 3. Człowiek jako twórca swego losu (Wpływ myślenia na stan snu; Życie myśli i uczuć musi być opanowane przez wolę) 4. Siły twórcze w człowieku; 5. Kilka przykładów potęgi wyobraźni; 6. Powszechna wiedza Yoga i tajemna filozofia Paracelsusa; 7. Mądre i dobrotliwe prawa karmy i reinkarnacyi dają rozwój najwyższy; 8. Osobliwe fakty z dziedziny magii  (Magnetyzm leczniczy, hypnotyzm i czarnoksięstwo u Indów; Morderstwo w hypnozie); 9. Wysyłanie ciała astralnego i zdobywanie sił tajemnych (Aura człowieka i organ duchowego jasnowidzenia; Mesmeryzm i hypnotyzm w Indyach); 13.Śmierć „mistyczna”.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Wiedenmann J. B., 1911, Yoga: tajemna wiedza Indyi, Lwów.

 

Słowa kluczowe: joga, alchemia, mesmeryzm, Indie, teozofia