"Wycieczka w świat daleki" *w budowie*

 

Wycieczka w świat daleki, utwór Karola Irzykowskiego wydany w zbiorze Nowele w Stanisławowie–Warszawie w 1906 r. (druk Anczyca i spółki).

Literatura: Irzykowski K., 1906, Wycieczka w świat daleki, [w:] K. Irzykowski, Nowele, Warszawa-Stanisławów, s. 1–51.

Hasło w budowie.