"Wojna wszechświatowa: jej odległe przyczyny i skutki. Zarys filozofji historji. Wiekowe walki ludów" *w budowie*

 

Wojna wszechświatowa: jej odległe przyczyny i skutki. Zarys filozofji historji. Wiekowe walki ludów, publikacja Wincentego Lutosławskiego wydana w Warszawie w 1925 r. nakładem Bibljoteki Domu Polskiego (R.1, t. 34, ss. 116).

Hasło w budowie.