"Wielcy myśliciele Indyj współczesnych"

 

Wielcy myśliciele Indyj współczesnych, Herbert Jan (1897–1980), Wisła: nakładem Redakcji „Lotosu”, druk Cieszyn: Drukarnia P. Mitręgi, 1938, 24 strony, 6 czarno-białych fotografii, przekład Heleny Witkowskiej (1870–1938) na podstawie Quelques grands penseurs de l'Inde moderne (1937), przedmowę napisał Wiktor Loga (?). Książka jest zapisem pogadanek wygłoszonych przez Herberta w Radio-Genève w czerwcu 1937 r. i ma charakter popularyzatorski. Jak wskazuje polski wydawca, „życzliwość, z jaką zostały przyjęte [pogadanki radiowe – A. Ś.], nasunęła myśl ich wydrukowania dla użytku tych, którzy z filozofią hinduską zapoznać się pragną, a obawiają się dzieł trudnych, obszernych, naukowych”. W książce krótko przedstawiono postać, zarys nauk i osiągnięć: Ramakrishny (1836–1886), Swamiego Vivekanandy (1863–1902), Ramany Maharshiego (1879–1950), Sri Aurobindo (1872–1950), Mahatmy Gandhiego (1869–1948). Loga w swojej przedmowie uznaje wszystkie opisane tu postaci za eksponentów podstawowej starożytnej wedyjskiej prawdy o „jedności duszy ludzkiej i jej boskiego pochodzenia”, która to prawda ma stać się podstawą duchowego przebudzenia i odrodzenia ludzkości pogrążonej w kryzysie moralnym. 

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Herbert J., 1938, Wielcy myśliciele Indyj współczesnych, Wisła.

 

Słowa kluczowe: Jan Herbert, Ramakrishna, Vivekananda, Aurobindo, Ramana Maharshi, Helena Witkowska, „Lotos”