Wielcy urzędnicy

 

Wielcy urzędnicy, wybierani na roczną kadencję funkcjonariusze wielkiej loży: wielcy namiestnicy, wielcy dozorcy, wielcy sędziowie, wielki mówca, wielki sekretarz, wielki skarbnik, wielki jałmużnik, wielcy eksperci, wielki archiwista, wielki bibliotekarz.  

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie