Wernicka Maria

 

Maria Wernicka, antropozofka, należała do Krakowskiego Koła „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego prowadzonego przez Henryka Kunzeka. Kartę członkowską nr 64 otrzymała 15.12.1924 r. W dokumentach Poskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Brazylia, Polski Konsulat.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: adresownik Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Ruettiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Krakowskie Koło „Jan Łaski” Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego,  Polskie Towarzystwo Antropozoficzne, PTA