Werner Jan z Norymbergi [GLEIC]

 

Werner Jan z Norymbergi (1468–1547), astronom i astrolog, napisał dzieło o astrologji Ptolomeusza p. t. „Observationes”, „Libri V de constructione et utititatibus meteoroscopiorum 1522”, „Libri V de multimodus astronomiae et geographiae problematis”, „Tractatus de motu octavae spherae”, „Aphorismi catholici super aeris mutationis”.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 86.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic