"Wampir" *w budowie*

 

Wampir (Reymont Władysław, Warszawa–Kraków 1911, nakł. Gebethner i Wolff).

Hasło w budowie (opracowują Katarzyna Arciszewska i Karolina Maria Hess).