Waniczek Helena

 

Helena Waniczek, dr, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła im. Rudolfa Steinera Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 214 otrzymała 23.04.1939 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Warszawa, ul. 6 sierpnia m. 24.

 

Monika Rzeczycka

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło im. Rudolfa Steinera Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, PTA