Towarzystwo Parapsychiczne im. Juliana Ochorowicza we Lwowie *w budowie*

 

Towarzystwo Parapsychiczne im. Juliana Ochorowicza we Lwowie, zał. 1924 (Józef Świtkowski, Kazimierz Chodkiewicz, adres: Lwów, ul. św. Marka. 

Hasło w budowie (opracowuje Anna Mikołejko).