"Tak zwana gospodarka «biologiczno-dynamiczna» albo «antropozoficzna»" *w budowie*

 

Tak zwana gospodarka „biologiczno-dynamiczna” albo „antropozoficzna” (Ryx Jerzy, „Gazeta Rolnicza. Pismo tygodniowe, ilustrowane, poświęcone technice produkcji i obronie jej interesów”, 16 listopada 1934, nr 46, R. LXXIV, ss. 1220–1223, wersja elektroniczna:http://dlibra.umcs.lublin.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).