Talizman [GLEIC]

 

Talizman (rab.), przedmiot z metalu lub kamienia z wizerunkiem magicz­nym, chroniącym przed chorobą, wypadkami i urokiem.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 78.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic