"Tajemnice magii i spirytyzmu w świetle nauki: podług źródeł obcych" *w budowie*

 

Tajemnice magii i spirytyzmu w świetle nauki: podług źródeł obcych (opracował F. J., Warszawa 1893, nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, 1893, Drukiem Saturnina Sikorskiego, ss. 260, wersja elektroniczna:http://rcin.org.pl).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).