"Tajemnice magów i fakirów"

 

Tajemnice magów i fakirów. Podręcznik praktyczny zawierający doświadczenia z dziedziny magji i fakiryzmu z 4 rysunkami w tekście, Tadeusz Kutz (1906–1934), Biała (Małopolska), Nakładem Księgarni Wydawniczej Józefa Jurczyka, druk: Drukarnia Stanisława Kuśnierza w Białej, 1929, 56 stron. Książka jest praktycznym przewodnikiem po tajnikach „nauki magów” indyjskich, ale, jak podkreśla autor, przeniesionej na grunt zachodni i zaadaptowanej do obowiązujących tu standardów myślenia racjonalnego. Celem pracy jest „przekonanie najszerszych kół Czytelników, że praktyczne badanie zjawisk metapsychicznych nie leży bynajmniej poza obrębem naszych możliwości, ale każdy z nas, nawet z niezbyt wielką trudnością, potrafi wywoływać niezwykłe zjawiska, które długi czas budziły zdumienie niewtajemniczonych” (Kutz 1929: 5). W książce szczegółowo opisano niezbędne do eksperymentów przyrządy (np. motor fluidyczny czy  hypnoskop); wskazano podstawowe metody wprowadzania w trans hipnotyczny, jakimi mieli się posługiwać indyjscy fakirzy; opisano doświadczenia i techniki mesmerystyczne; omówiono sposoby poruszania przedmiotami na odległość; podano technikę przyspieszania wzrostu roślin polegającą  na przekazywaniu jej siły życiowej; opisano, jak wykonywać zdjęcia ciał astralnych i innych niematerialnych substancji związanych z ciałem człowieka (fotografia transcendentalna); pokazano sposoby na wychodzenie z ciała i odbywanie wędrówek astralnych; opisano, w jaki sposób można zranić drugą osobę na odległość oraz jak wejść w stan pozornej śmierci, a potem wrócić do życia bez uszczerbku na zdrowiu; scharakteryzowano, czym jest oraz jak należy wykorzystywać magiczne lustro (umożliwiające jasnowidzenie), a także podano sposoby na wywoływanie duchów i demonów. Spis treści: Wstęp: Ex oriente lux!; Wszechświat i człowiek w świetle badań okkultystycznych; Laboratorjum nowoczesnego maga; Indyjskie sposoby hypnotyzowania; Doświadczenia z dziedziny magnetyzmu; Poruszanie przedmiotów na odległość; Przyspieszanie wzrostu roślin; Fotografja transcendentalna; Wydzielanie sobowtórów i wędrówki astralne; Zadawanie ran na odległość; Pozorna śmierć; Lustro magiczne; Wywoływanie duchów i demonów.

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Kutz T.,  1929, Tajemnice magów i fakirów. Podręcznik praktyczny zawierający doświadczenia z dziedziny magji i fakiryzmu z 4 rysunkami w tekście, Biała.

 

Słowa kluczowe: magia, hipnoza, mesmeryzm, jasnowidzenie, magnetyzm