"Suggestya i hypnoza"

 

Suggestya i hypnoza, publikacja autorstwa Maxa Hirscha w przekładzie Adama Wizela, wydana w Warszawie w 1894 r,, nakład (druk K. Kowalewskiego), ss. 131. Opublikowano w ramach Odczytów Klinicznych staraniem Redakcji „Gazety Lekarskiej”, nr 65, 66, 67.

Monika Rzeczycka

 

 

Literatura: Hirsch M., 1894, Suggestya i hypnoza, przeł. A. Wizel, Warszawa, wersja on-line: http://ebuw.uw.edu.pl.

 

Słowa kluczowe: Hirsch, Wizel, hipnoza, parapsychologia