"Orientalizm Antoniego Langego" *w budowie*

 

Orientalizm Antoniego Langego (z zarysem bibliografii) (Machalski Franciszek, Prace Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Tarnopolu nr 2, Tarnopol 1937, nakładem Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk wydano z zasiłku kultury narodowej: http://www.wbc.poznan.pl/).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).