Origanus Dawid [GLEIC]

 

Origanus Dawid (właśc. Dost), matematyk i astrolog z Glatzu (1558–1628). Opracowywał horoskopy, obliczył efemerydy od 1595–1655 roku oraz kalendarze według starego i nowego styłu.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 63.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic