Messing Wolf

 

Wolf Grigoriewicz Messing, (ur. 10 września 1899 – zm. 8 listopada 1974), artysta estradowy, specjalizujący się w eksperymentach parapsychicznych. Zdobył sławę za sprawą publicznych pokazów, na których – według relacji świadków – demonstrował swoje umiejętności w zakresie czytania myśli widzów, hipnozy, telepatii i jasnowidzenia. Istnieje wiele wątpliwości i niejasności dotyczących jego biografii.

Urodził się w biednej żydowskiej rodzinie w Górze Kalwarii, położonej wówczas w Imperium Rosyjskim. Jego rodzice, małozamożni chłopi, pragnęli, by został rabinem. W wieku 11 lat sprzeciwił się woli rodziców i uciekł z domu. W dzieciństwie i młodości pracował jako artysta cyrkowy, uczestnicząc w pokazach iluzjonistów. W latach 1918–1939 był obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej. Według autobiografii, opublikowanej przez niego w 1965 r. (budzącej poważne wątpliwości części badaczy) w latach 1915–1939 wielokrotnie podróżował do Austrii i Niemiec, gdzie występował z pokazami swoich zdolności ekstrasensorycznych. Utrzymywał, że spotkał się wówczas między innymi z Albertem Einsteinem i Sigmuntem Freudem. Choć twierdził, że w międzywojennej Polsce był słynnym jasnowidzem, jego nazwisko nie pojawia się ani razu w żadnym polskim czasopiśmie ezoterycznym, jak również w żadnej monografii poświęconej tematyce hipnozy i jasnowidzenia, wydawanych w latach 1918–1939. Według własnych relacji, wielokrotnie pomagał polskiej i niemieckiej policji w rozwiązywniu różnych problemów natury kryminalistycznej, przede wszystkim w odnajdowaniu sprawców przestępstw i identyfikacji denatów.

Po agresji hitlerowskich Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. Wolf Messing uciekł do Związku Radzieckiego, gdzie rozpoczął karierę artysty cyrkowego. Zdobył szeroką popularność i sławę jako iluzjonista, występując z pokazami swoich zdolności paranormalnych na terenie całego państwa. Po rozpoczęciu wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 1941 r. uczestniczył w występach przeznaczonych dla żołnierzy frontowych. W tym okresie ufundował budowę dwóch myśliwców Jak-7 dla Armii Czerwonej.

Po zakończeniu II wojny światowej kontynuował swoją karierę iluzjonisty, która przyniosła mu znaczną popularność i majątek. Według własnych relacji iluzjonisty, z jego umiejętności nadzmysłowych mieli korzystać prominentni przedstawiciele radzieckich elit, wśród nich Józef Stalin, Wassilij Stalin, Ławrientij Beria i Nikita Chruszczow, a także funkcjonariusze radzieckiej milicji. Utrzymywał, że dzięki zdolności jasnowidzenia przewidział atak III Rzeszy na ZSRR w 1941 r., śmierć Adolfa Hitlera w 1945 r., katastrofę samolotu Li-2 w Swierdłowsku w 1950 r. i przebieg kryzysu kubańskiego w 1962 r. Tezy te są niezwykle trudne do weryfikacji.

W 1971 r. uzyskał tytuł zasłużonego artysty Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej.

Zmarł w 1974 r. w Moskwie, gdzie został pochowany na Cmentarzu Wostriakowskim.

Zapomniany w Polsce, w Rosji współczesnej jest najsłynniejszym jasnowidzem i telepatą. Jego życiu i działalności poświęcono liczne filmy dokumentalne i fabularne oraz książki popularnonaukowe i ezoteryczne.

 

Przemysław Sieradzan

 

Literatura: Мессинг В., 1965, О самом себе, Москва;  Володарский Э. Я., 2007, Вольф Мессинг. Видевший сквозь время, Санкт-Петерсбург; Непомнящий Н. Н., 1999, Вольф Мессинг, Москва; Соколов Б. В., 2010, Вольф Мессинг. Жизнь Замечательных Людей, Москва.

 

Słowa kluczowe: hipnoza, jasnowidzenie, telepatia, czytanie myśli