Mesmeryzm ["Hejnał"]

 

Mesmeryzm (mesmerismus), to siła fluidyczna (psychiczna), znana już kapłanom w starożytnym Egipcie, a odkryta („na nowo”) przez Mesmera (p.) około 1771 r.; p. Magnetyzm leczniczy.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1935, R. 7, Z. 4, s. 123.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej