"Magnetyzm i spirytyzm" *w budowie*

 

Magnetyzm i spirytyzm (Danville Gaston, przeł. Drzewiecki K., Warszawa 1908, Wydawnictwo Bibljoteki Naukowej, druk Piotra Laskauera i S-ki, Warszawa).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).