„Myśl Twórcza Mazdaznan”

 „Myśl Twórcza Mazdaznan”, dwumiesięcznik (faktycznie kwartalnik) „poświęcony odrodzeniu jednostki i rasy”, organ polskiego odgałęzienia ruchu Mazdaznan. Wydawany w latach 1929–1930 w Warszawie przez Polski Instytut Odrodzenia pod redakcją Marii Betcherówny. „Myśl” propagowała specyficznie przetworzony zoroastryzm. Głosiła, że dla zapewnienia harmonii ciała i Ducha (Wszechinteligencji) należy zacząć od oczyszczenia organizmu, odrzucając mięsożerstwo („staliśmy się chodzącymi grobami dla trupów zwierzęcych”). Znaczna część objętości pisma poświęcona była poradom praktycznym z zakresu diety wegeteriańskiej, zdrowego życia i terapii oddechem. Wątki ekologiczne łączone były z rasistowskimi: „Do Mazdaznanu mogą należeć tylko ludy rasy białej, gdyż ci są tylko w stanie tego rodzaju naukę zrozumieć”.

 

Jarosław Tomasiewicz

 

Literatura: Łodzianin – prorokiem sekty „mazdanistów”!, 1934, „Express Wieczorny”, nr 306; „Mazdaznan” Czem jest i jakie przynosi mi korzyści?, bdw, Warszawa; „Myśl Twórcza Mazdaznan”, 1930, nr 4; Polończyk E., 1933, Tajemnice Mazdaznanu, Kraków.

 

Słowa kluczowe: Mazdaznan, zoroastryzm, wegetarianizm, rasizm