Myślak [GLEIC]

 

Myślak (myślo-forma) jest to istota, którą myśl powołała do życia. Im silniejsza i dokładniejsza jest myśl, tem większą energję i siłę ży­wotną posiada utworzony przez nią myślak. Każda myśl dąży do zrealizowania się, zatem każdy myślak (odziany narazie tylko w ma­terję myślową) dąży do odziewania się w materję grubszą, prze­dewszystkiem astralną, a dalej eteryczną, aż wreszcie staje się czy­nem w materji fizycznej. Dlatego to silne myślaki są zwykle zabar­wione uczuciowo (astralnie).

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 59.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic