"Światło Prawdy"

 

„Światło Prawdy” - nieregularnie ukazujące się „czasopismo poświęcone chrześcijańskiemu ezoteryzmowi” (inny podtytuł: „czasopismo chrześcijańskiego okultyzmu”). Wydawane w Bydgoszczy w latach 1936-1939 przez Gerarda (Gerharda) Dorra przedstawiającego się jako „psychografolog”. Inspiracje periodyku były bardzo eklektyczne: od buddyzmu po niemiecki volkizm. Zasadnicza linia pisma bliska była jednak dualistycznemu gnostycyzmowi kładącemu nacisk na potępienie materii. Wiązał się z tym antysemityzm: judaizm uważany był za materialistyczną religię „separacji rasowej i panowania nad światem”, co pociągało za sobą oskarżanie Żydów o satanizm. Antysemityzm „Światła Prawdy” miał charakter nie tylko teologiczny, ale też rasowy, gdyż negowano możliwość chrztu Żydów.

 

Jarosław Tomasiewicz


Fragment strony tytułowej ze zbiorów prywatnych

Literatura: „Światło Prawdy”, numery 1-3 z 1938 r.; Sąd zatwierdził konfiskaty ulotek o treści antyreligijnej, „Dziennik Bydgoski” 1938, nr 200; Brumlik M., Gnostycy. Marzenie o samozbawieniu człowieka, Gdynia 1999.

Słowa kluczowe: polskie czasopisma ezoteryczne, Gerhard Dorr, Bydgoszcz