Szczypiorska Irena

 

Irena Szczypiorska, antropozofka, jeździła do siedziby Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego w Dornach, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego. Kartę członkowską nr 98 otrzymała 17.07.1927 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adnotacja, że mieszka w Warszawie, brak dokładnego adresu. W spisie adresowym członków Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego dopisano ołówkiem uwagę o zmianie nazwiska (nieczytelne).

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA