Szepczenko (Scheptschenko) Michaił

 

Michaił Szepczenko (Scheptschenko), prawdopodobnie mąż antropozofki Katarzyny Schepchenko (choć zapis nazwiska w dokumentach na listach członkowskich i adresowych różni się), antropozof, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie, a także Grupy Antropozoficznej w Brześciu Litewskim. Kartę członkowską nr 171 otrzymała 02.05.1931 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jego nazwisku widnieje adres: Brześć Litewski, ul. Pereca 59b, Łuck.

 

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

                                                                                                                                                                     

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, Grupa Antropozoficzna w Brześciu Litewskim, PTA