Schepchenko Katarzyna

 

Katarzyna Schepchenko, de domo Postowska, antropozofka, należała do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Powszechnego Towarzystwa Antropozoficznego (AAG) z siedzibą w Dornach, a także Grupy w Brześciu Litewskim. Kartę członkowską nr 123 otrzymała 15.09.1928 r. W dokumentach Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego przy jej nazwisku widnieje adres: Łuck, Poczta Małoryta, Majątek Niedźwiadka (powiat Brzeski). Prawdopodobnie córka Borysa Postowskiego, antropozofa, ziemianina, który na listach członkowskich Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego figuruje pod tym samym adresem. W jednym z listów Marii Przyborowskiej znajduje się informacja o przekazaniu preparatów nawozowych (nr 500–508) kółku rolniczemu, wśród członków którego wymienia Borysa i Katerinę Postowskich oraz Janusza Suskiego.

                               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Grupa w Brześciu Litewskim, Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne (AAG), PTA