Ochlewska Janina

 

Janina Ochlewska, de domo Wysocka, (1903–1975), pianistka, klawesynistka, pedagog muzyczny, córka Stanisławy Wysockiej, polskiej przedwojennej aktorki, reżyserki i dyrektorki teatralnej, żona Tadeusza Ochlewskiego, skrzypka, pedagoga muzycznego, organizatora życia muzycznego, działacza społecznego. Na listach członkowskich jej nazwisko pojawia się w spisie członków kół: Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie, jednak brak szczegółowych danych na temat numeru karty członkowskiej i daty wstąpienia do Towarzystwa.

                               

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); Ochlewska-Wysocka Janina, 2013, [w:] Leksykon polskich muzyków pedagogów urodzonych po 31 grudnia 1870 roku, red. K. Janczewska-Sołomko, Kraków.

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA