Ochlewski Tadeusz

 

Tadeusz Ochlewski, (1894–1975), muzyk, skrzypek, kameralista, pedagog muzyczny, organizator życia muzycznego, twórca i dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, członek wielu organizacji muzycznych, za swoją działalność uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami zarówno przed, jak i po wojnie. W czasie wojny kontynuował swoją wszechstronną działalność jako konspirator. Na listach członkowskich Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego znajduje się jego nazwisko i informacje o przynależności do antropozofów, należał do Warszawskiego Koła Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, a także Koła im. Rudolfa Steinera w Warszawie, brak adnotacji o numerze karty czy daty wstąpienia do Towarzystwa. 

                                                        

Katarzyna Arciszewska

 

Literatura: Chylińska T., Tadeusz Ochlewski, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tadeusz-ochlewski; Kosińska M., Tadeusz Ochlewski, https://culture.pl/pl/tworca/tadeusz-ochlewski; książka adresowa Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.004 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach); listy członkowskie i dokumenty grup Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, sygnatura A06.002.016 oraz A02.008.001 (Goetheanum Archiv, Rüttiweg 45. Dornach).

 

Słowa kluczowe: polska antropozofia, Warszawskie Koło Polskiego Towarzystwa Antropozoficznego, Koło „Rudolf Steiner” w Warszawie, PTA