V. I. T. R. I. O. L.

 

V. I. T. R. I. O. L., Visita Interiora Terrae, Rectificandoque, Invenies Occultum Lapidem [= Odwiedź wnętrze ziemi, przez oczyszczenie odnajdziesz kamień tajemny]. Stara formuła alchemiczna pojawia się w Izbie Rozmyślań jako zachęta do podjęcia pracy wolnomularskiej: rozpoczęcia procesu alchemii duchowej, szukania głębszego ego – w ciszy i skupieniu.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie