"Jeden łatwy żywot"

 

Jeden łatwy żywot, Wincenty Lutosławski, (1863–1954), F. Hoesick, druk: drukarnia „Monolit”, Warszawa 1933, s. 351, nakład 1100 numerowanych egzemplarzy, każdy opatrzony własnoręcznym podpisem autora; reprint, Fundacja im. Wincentego Lutosławskiego, druk: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 386, zawiera indeks oraz posłowie autorstwa córki filozofa, Janiny Lutosławskiej (1922–2006). Książka jest autobiografią Wincentego Lutosławskiego, będącą rodzajem rekapitulacji 70 lat życia; obejmuje okres od wczesnych lat dziecięcych do czerwca 1933 r.

Autobiografia została podzielona na trzy części: „Dzieciństwo i lata szkolne”; „Praca naukowa 1885–99”; „Praca społeczna 1899–1931” oraz „Zakończenie”. Tekst został spisany w Paryżu w okresie od 23 lutego do 13 kwietnia 1932 r. 

 

Agata Świerzowska

 

Literatura: Lutosławski W., 1933, Jeden łatwy żywot, Warszawa.

 

Słowa kluczowe: Lutosławski, autobiografia