Trzy porządki architektury

 

Trzy porządki architektury, klasyczne porządki architektoniczne, dorycki, joński, koryncki pojawiają się w symbolice rytuału drugiego, czeladniczego stopnia wtajemniczenia, charakteryzując świat wartości etyczno-estetycznych właściwych dla wolnomularstwa. W ikonografii wolnomularskiej, wraz z porządkiem toskańskim lub kompozytowym (rzadziej także egipskim; frontispis Księgi Konstytucji Andersona, 1723), czy w legendarnej historii wolnomularstwa przedstawionej w kolejnych edycjach konstytucji Wielkiej Loży Anglii symbolizują – jako Pięć Porządków Architektonicznych – okresy w dziejach cywilizacji, tożsamej tutaj ze sztuką architektury.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie