"Trzy proroctwa: o losach Polski, Zachodu i narodu żydowskiego" *w budowie*

 

Trzy proroctwa: o losach Polski, Zachodu i narodu żydowskiego, wybór i uwagi orientacyjne (M. H. Szpyrkówna, Warszawa [s.n.] 1939, druk: T. Pietraszek).

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).