Trybunał (sąd) loży

 

Trybunał (sąd) loży, organ loży powołany do rozstrzygania sporów między braćmi; orzekający o ewentualnym wykluczeniu (uśpieniu) z szeregów wolnomularstwa.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie