Trutina Hermetis [GLEIC]

 

Trutina Hermetis (łac), sposób obliczania horoskopu poczęcia według horoskopu urodzenia, przypisywany Hermesowi.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 83.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic