Tajemnica wolnomularska

 

Tajemnica wolnomularska, kluczowa kategoria wiedzy i symboliki wolnomularskiej; pełni wielorakie funkcje w rytualistyce. Tajemnicą objęte są rytuały i znaki stosowane w danej obediencji – ślad długiej ezoterycznej tradycji wolnomularstwa. Wbrew częstemu przekonaniu tajemnicą nie są ani cele, ani zasady masonerii, również członkostwo w loży. Poza nielicznymi wyjątkami, kiedy – jak  w komunistycznej Polsce – przyszło lożom działać w konspiracji, obediencje były i są instytucjami jawnymi, działającymi na gruncie prawa krajowego.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie