"Tajemnice Atlantydy" *w budowie*

 

Tajemnice Atlantydy, publikacja Michała Manziego w przekładzie Marii Ostoi-Zawadzkiej, wydana w Warszawie ok. 1924 r. nakładem Bibljoteki Dzieł Wyborowych (Drukarnia „Rola” Jana Buriana), ss.144.

Hasło w budowie (opracowuje Monika Rzeczycka).

Literatura: Manzi M., 1924, Tajemnice Atlantydy, przeł. M. Ostoja-Zawadzka, Warszawa.

Słowa kluczowe: Atlantyda