Symbol

 

Symbol, podstawowy element słowny rytuału, zarazem element plastyczny wystroju lożowego i uniformów braci. Wolnomularstwo przemawia do swych adeptów językiem symboli i alegorii – nigdy wprost. Najstarsza definicja masonerii z XVIII w. wskazuje na rangę symbolu jako sposobu wyrażania zasad etycznych „sztuki królewskiej”. Historyczne źródła symboliki wolnomularskiej to przede wszystkim alchemia i pokrewne jej dziedziny hermetyczne, także sztuka architektury i obrzędowość lóż operatywnych.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie