Symbol [GLEIC]

 

Symbol (gr.), wyobrażenie czegoś pod przenośnią, słowo lub formuła, po której poznawali się uczestnicy misterjów.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 77.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic