Odźwierny

 

Odźwierny, urzędnik lożowy odpowiedzialny za bezpieczeństwo prac rytualnych; funkcję tę pełni zazwyczaj były Czcigodny Mistrz.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie