Oesterreich Konstanty [GLEIC]

 

Oesterreich Konstanty dr., profesor psychologji na uniwersytecie w Bonn, znany autor szeregu dzieł z dziedziny psychoiogji i para­psychologji.

 

Źródło: Gleic Alojzy Krzysztof, 1936, Glossarjusz okultyzmu z przedmową Józefa Świtkowskiego, Kraków, Bibljoteka „Lotosu” nr 3, s. 62.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.  

 

Słowa kluczowe: Glossarjusz okultyzmu, Gleic