Architektoniczne symbole

 

Architektoniczne symbole, podstawowa, obok symboli o charakterze alchemicznym, grupa graficznych i słownych przedstawień i formuł, za pomocą których wolnomularstwo wyraża swoje cele i zasady. Zgodnie z tradycją wolnomularstwa brytyjskiego symbole architektoniczne wywodzą się z czasów lóż operatywnych.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie