Architekt (wielki)

 

Architekt (wielki), urzędnik (wielkiej) loży czuwający nad składem osobowym (obrazem) loży; zgodnie z Konstytucją WLNP z 1931 r. „Wielki Architekt zajmuje się zestawianiem i budową Sprawiedliwych i Doskonałych Lóż oraz prowadzi rejestry Braci pozostających poza ich Wschodami”, a więc przebywających poza granicami kraju.

 

Tadeusz Cegielski

 

Literatura: zob.[w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie