Miecz

 

Miecz, symbol duchowej walki wolnomularzy o prawo i prawdę, znany najstarszej masonerii brytyjskiej i upowszechniony w XVIII w.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie