Mason

 

Mason, (ang. mason = mularz; określenie prawidłowe: freemason = wolnomularz), członek stowarzyszenia (bractwa) wolnomularskiego. Aby zostać masonem, trzeba spełnić trzy główne warunki: być osobą pełnoletnią (w praktyce ukończyć 24 lata), „wolną i dobrych obyczajów”. Osobą „wolną” nie będzie na pewno ktoś uzależniony od narkotyków lub niewypłacalny dłużnik; osobą „dobrych obyczajów” – szpicel lub donosiciel. Na początku istnienia ruchu masonem mógł być jedynie mężczyzna, ale już w połowie XVIII w. upowszechnił się we Francji, Niemczech i Polsce zwyczaj tworzenia lóż przeznaczonych dla kobiet, działających u boku lóż męskich.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie