Kalendarz wolnomularski

 

Kalendarz wolnomularski, wprowadzona do dokumentów i wydawnictw przez Wielką Lożę Londynu (1717 r.) zasada rachuby czasu począwszy od biblijnego „stworzenia świata” (obok tradycyjnej zasady liczenia lat „od narodzin Chrystusa, Anno Domini”) zakłada dodanie liczby 4.000 do daty rocznej kalendarza (ówcześnie w Anglii kalendarza juliańskiego); w rezultacie otrzymujemy tzw. Rok Prawdziwego Światła (Anno Lucis), np. 1723 + 4000 = 5723 R. P. Ś. (A. L.). W praktyce lożowej XVIII i XIX w. stosowano również inne rachuby czasu, oparte o odmienną i bardziej precyzyjną interpretację biblijnego czasu od „stworzenia świata” do narodzin Chrystusa. Kalendarz wolnomularski stosowany jest współcześnie w uroczystych dokumentach i pismach polskich obediencji.

 

Tadeusz Cegielski

Literatura: zob. [w:] Masoneria.

 

Słowa kluczowe: masoneria, wolnomularstwo, loża, wolnomularskie wtajemniczenie