Kalikstyni ["Hejnał"]

 

Kalikstyni (z łac. calix = kielich), także utrakwiści (sub utraque specie), sekta husycka z XV w., przyjmowali komunję pod obiema postaciami.

 

Źródło: Słowniczek wiedzy duchowej, oprac. A. Espero, [w:] „Hejnał. Miesięcznik poświęcony wiedzy duchowej” 1934, R. 6, Z. 10, s. 315.

* hasło zacytowano bez zmian w stosunku do oryginału.

 

Słowa kluczowe: „Hejnał”, A. Espero, Słowniczek wiedzy duchowej